První pomoc (2010)

 

1)   Co rozhodně NEpatří do lékárničky?

A.    oční kapky

B.     náplasti

C.     zahradnické nůžky

 

2)  Jaké jsou příznaky bezvědomí?

A.    člověk je při vědomí a normálně dýchá

B.     člověk je velmi aktivní

C.     člověk bezvládně leží a nereaguje na oslovení

 

3)  Stabilizovaná poloha – který z těchto případů je správně?

A.    člověk je posazený o pevnou podložku, aby mohl volně dýchat

B.     člověk je položený na břiše a hlavu má otočenou k zachránci

C.     člověk je položený na boku ze zakloněnou hlavou

 

4)   Jak zastavíme tepenné krvácení?

A.    tepenné krvácení nelze zastavit

B.     ránu ucpeme prsty a stažením tlakového bodu zastavíme přívod krve

C.     ránu zakryjeme igelitovým sáčkem

 

5)   Při nepřímé masáži srdce máme ruce…

A.    kolmo k hrudní kosti zachraňovaného

B.     podél hrudní kosti zachraňovaného

C.     vůbec se hrudní kosti nedotýkáme

 

6)  Při popáleninách se do rány dostal kus oděvu. Co s ním uděláme?

A.    strhneme jej, aby se rána neinfikovala

B.     nestrháváme jej a ihned transportujeme k lékaři

C.     přidáváme další časti oděvu, aby se zabránilo další ztrátě kůže

 

7)  Jaké je číslo, na které bychom měli volat v případě vážnějšího zranění?

A.    150

B.     155

C.     156

 

8)   Jaký je postup při telefonátu na tísňovou linku?

A.    podáme nezbytné informace (kde se zranění stalo, kolik je lidí zraněných a jiné)  a telefon položíme

B.     podáme nezbytné informace (kde se zranění stalo, kolik je lidí zraněných a jiné)  a počkáme až operátor řekne, že může zavěsit

C.     nikam nevoláme, poradíme si sami         

 

9)  Když najdeme těžce podchlazeného člověka, co NEsmíme udělat?

A.       zavolat lékařskou pomoc

B.       namočit ho do horké vody

C.       zabránit dalším ztrátám tepla