Zdravověda - test (2009)

1) Jaký je normální tep dospělého člověka?
    A. 5-6 tepů za minutu
    B. 70-80 tepů za minutu
    C. 110-200 tepů za minutu
2) Kolikrát se člověk nadechne za minutu?
    A. Šestnáctkrát
    B. Šestkrát
    C. Šedesátkrát
3) Jaké je rozmezí normálního tlaku (tedy hranice nízkého a vysokého)?
    A. 50/50 až 150/100
    B. 50/100 až 100/50
    C. 100/60 až 140/90
4) Jaký je ideální tlak?
    A. 120/80
    B. 100/100
    C. 150/150
5) Při čem nejčastěji upadáme do šoku?
    A. Při nedostatku vzdušného dusíku
    B. Při velké ztrátě krve
    C. Při rychlém úbytku na váze
6) K čemu při šoku dochází?
    A. K odlivu lipidů a bílkovin
    B. K zakrnění plic
    C. K odkrvení mozku a ucpání cév
7) Co musíme udělat při první pomoci u šoku?
    A. Dát postiženému nohy výš než hlavu
    B. Provést umělé dýchání a srdeční masáž
    C. Masírovat záda
8) Co nepatří mezi pět „T“?
    A. Ticho
    B. Transport
    C. Tlak
9) Která tvrzení NEplatí?
    • Když nám nebije srdce, můžeme normálně dýchat
    • Při srdeční masáži užíváme obě ruce
    • Při umělém dýchání nevyndáváme zapadlý jazyk
    • Při resuscitaci máme dbát především na vlastní zdraví
10) Jak zastavíme tepenné krvácení?
    A. Ránu lehce převážeme šátkem
    B. Ránu ucpeme prsty a stažením tlakového bodu zastavíme přívod krve
    C. Ránu zakryjeme igelitovým sáčkem
11) Jaké je číslo, na které bychom měli volat v případě vážnějšího zranění?
    A. 150
    B. 155
    C. 156